Разработка проекта на газификацию в Славянск-на-Кубани — «Феанор.Газификация»