Строительство и монтаж газопровода в Славянск-на-Кубани — «Феанор.Газификация»